برج خلیفه

با تخفیف ویژه از ۱۹۹.۰۰۰ تومان
٪۶۰ تخفیف ۳۲۰ درهم

برج العرب

با تخفیف ویژه از ۴۶۰.۰۰۰ تومان

فواره و دریاچه

با تخفیف ویژه از ۹۹.۰۰۰ تومان