برج خلیفه

با تخفیف ویژه از 579000 تومان
٪60 تخفیف 315 درهم

برج العرب

با تخفیف ویژه از 1329000 تومان
٪۱۵ تخفیف ۴۰۰ درهم

دبی فریم

با تخفیف ویژه از 269000 تومان
۶۰ درهم