برج خلیفه

با تخفیف ویژه از 629000 تومان
٪60 تخفیف 315 درهم

برج العرب

با تخفیف ویژه از 1449000 تومان
٪۱۵ تخفیف ۴۰۰ درهم

دبی فریم

با تخفیف ویژه از 289000 تومان
۶۰ درهم