برج خلیفه

با تخفیف ویژه از ۱۷۹.۰۰۰ تومان
٪۶۰ تخفیف ۳۲۰ درهم

برج العرب

با تخفیف ویژه از ۴۲۵.۰۰۰ تومان

فواره و دریاچه

با تخفیف ویژه از ۹۰.۰۰۰ تومان