سرزمین ماجراجویی IMG

با تخفیف ویژه از ۱۹۹.۰۰۰ تومان
٪۶۰ تخفیف ۲۵۷ درهم

فراری پارک ابوظبی

با تخفیف ویژه از ۴۸۹.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف ۳۰۰ درهم

پارک های تفریحی دبی

با تخفیف ویژه از ۳۹۹.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف ۲۴۰ درهم

شهربازی کیدزانیا

با تخفیف ویژه از ۲۸۹.۰۰۰ تومان

سرزمین درخشان

با تخفیف ویژه از ۹۹.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف بلیط ورودی ۶۳ درهم (شامل مالیات بر ارزش افزوده) درهم

Hub Zero Indoor Gaming

با تخفیف ویژه از ۲۲۵.۰۰۰ تومان
٪۵ تخفیف ۱۶۵ درهم