سرزمین ماجراجویی IMG

با تخفیف ویژه از ۴۵۹.۰۰۰ تومان
٪۳۵ تخفیف ۲۵۷ درهم

فراری پارک ابوظبی

با تخفیف ویژه از ۶۴۹.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف ۳۰۰ درهم

پارک های تفریحی دبی

با تخفیف ویژه از ۴۹۹.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف ۲۴۰ درهم

شهربازی کیدزانیا

با تخفیف ویژه از ۳۹۹.۰۰۰ تومان

سرزمین درخشان

با تخفیف ویژه از ۱۳۹.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف بلیط ورودی ۶۳ درهم (شامل مالیات بر ارزش افزوده) درهم

Hub Zero Indoor Gaming

با تخفیف ویژه از ۲۴۹.۰۰۰ تومان
٪۵ تخفیف ۱۶۵ درهم