فراری پارک ابوظبی

با تخفیف ویژه از ۳۲۰.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف ۳۰۰ درهم

پارک های تفریحی دبی

با تخفیف ویژه از ۲۷۵.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف ۲۴۰ درهم

شهربازی کیدزانیا

با تخفیف ویژه از ۱۷۰.۰۰۰ تومان

سرزمین درخشان

با تخفیف ویژه از ۶۸.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف بلیط ورودی ۶۳ درهم (شامل مالیات بر ارزش افزوده) درهم