فراری پارک ابوظبی

با تخفیف ویژه از ۳۴۹.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف ۳۰۰ درهم

سرزمین ماجراجویی IMG

با تخفیف ویژه از ۲۶۵.۰۰۰ تومان
60 درهم

پارک های تفریحی دبی

با تخفیف ویژه از ۲۸۵.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف ۲۴۰ درهم

شهربازی کیدزانیا

با تخفیف ویژه از ۱۹۹.۰۰۰ تومان

سرزمین درخشان

با تخفیف ویژه از ۸۵.۰۰۰ تومان
٪۱۰ تخفیف بلیط ورودی ۶۳ درهم (شامل مالیات بر ارزش افزوده) درهم