کشتی کروز xClusive

با تخفیف ویژه از ۲۹۰.۰۰۰ تومان
٪۲۰ تخفیف

کروز عربی

با تخفیف ویژه از ۸۵.۰۰۰ تومان

گشت شهری دبی

با تخفیف ویژه از ۱۲۵.۰۰۰ تومان
٪۳۰ تخفیف ۱۳۰ درهم

قایق زرد تفریحی دبی

با تخفیف ویژه از ۱۸۹.۰۰۰ تومان
٪۲۰ تخفیف

گشت شهری با اتوبوس City Sightseeing

با تخفیف ویژه از ۲۸۰.۰۰۰ تومان
٪۱۲ تخفیف ۲۴۵ درهم

گشت شهری ابوظبی

با تخفیف ویژه از ۱۸۰.۰۰۰ تومان