جزیره یاس ابوظبی - سفری خاص

ترانسفر رایگان از دبی به جزیره یاس
اتوبوس های جزیره یاس هر روز از 14 نقطه در دبی ترانسفر رایگان به پارک های این جزیره دارند.
برای دسترسی به این اتوبوس های رایگان، باید از قبل بلیط تهیه کنید.
اتوبوس از مناطق دیره، البرشا، پالم، مارینا، JBR اتوبان شیخ زاید، دان تاون، همه روزه صبح به سمت ابوظبی حرکت می کنند، و بعد از ظهر در ساعت مختلف بازگشت دارند.
سیتی سنتر دیره - مسیر D1 محل حرکت اتوبوس
سیتی سنتر دیره
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد و یاس مال
11:00
13:00
12:12
13:20
درب شمالی یاس مال
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
سیتی سنتر دیره
20:00
20:10
20:25
22:30
امارات مال - مسیر D2 محل حرکت اتوبوس
هتل شرایتون
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد و یاس مال
11:00
12:30
14:42
12:50
درب شمالی یاس مال
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
هتل شرایتون
19:30
19:40
19:52
21:22
امارات مال - مسیر D3 محل حرکت اتوبوس
هتل شرایتون
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد و یاس مال
9:30
11:00
11:10
11:15
درب شمالی یاس مال
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
هتل شرایتون
19:40
19:50
19:55
21:25
البرشا - مسیر D4 محل حرکت اتوبوس
هتل مرکور البرشا هیت
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد و یاس مال
9:30
11:00
11:10
11:15
درب شمالی یاس مال
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
هتل مرکور البرشا هیت
19:40
19:50
19:55
21:25
پالم - مسیر D5 محل حرکت اتوبوس
Raffles
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد و یاس مال
9:30
11:00
11:10
11:15
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
Raffles
20:05
20:15
20:20
21:50
مارینا - مسیر D6 محل حرکت اتوبوس
میلینیوم مارینا
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد و یاس مال
9:30
11:00
11:10
11:15
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
میلینیوم مارینا
19:25
19:35
19:40
21:10
JBR - مسیر D7 محل حرکت اتوبوس
هتل ریکسوس JBR
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد و یاس مال
9:30
11:00
11:10
11:15
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
هتل ریکسوس JBR
19:50
20:00
20:05
21:35
JBR - مسیر D8 محل حرکت اتوبوس
هتل هیلتون Double Tree
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد و یاس مال
9:30
11:00
11:15
11:20
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
هتل هیلتون Double Tree
19:55
20:05
20:10
21:40
اتوبان شیخ زاید - مسیر D9 محل حرکت اتوبوس
میلینیوم شیخ زاید
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد و یاس مال
9:30
11:15
11:30
11:35
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد و یاس مال
میلینیوم شیخ زاید
20:20
20:30
20:35
22:20
اتوبان شیخ زاید - مسیر D10 محل حرکت اتوبوس
THE H DUBAI HOTEL
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
9:30
11:15
11:25
11:30
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
THE H DUBAI HOTEL
20:05
20:20
20:25
22:15
اتوبان شیخ زاید - مسیر D11 محل حرکت اتوبوس
هتل شرایتون گرند
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
9:30
11:15
11:25
11:30
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
هتل شرایتون گرند
19:50
20:00
20:05
21:35
اتوبان شیخ زاید - مسیر D12 محل حرکت اتوبوس
هتل تاور روتانا
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
9:30
11:45
11:55
12:00
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
هتل تاور روتانا
20:45
20:55
21:00
23:15
اتوبان شیخ زاید - مسیر D13 محل حرکت اتوبوس
V HOTEL DUBAI
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
9:30
11:30
11:40
11:45
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
V HOTEL DUBAI
20:30
20:40
20:45
21:00
سیتی سنتر دیره - مسیر D14 محل حرکت اتوبوس
سیتی سنتر دیره
پارک آبی یاس و وانر بروس
سی ورلد ابوظبی
فراری ورلد
9:30
11:45
12:00
12:15
پارک آبی یاس و وانر بروس
فراری ورلد
سی ورلد ابوظبی
سیتی سنتر دیره
19:45
20:00
20:15
22:30