شرایط بازگرداندن

در صورت عدم استفاده مشتری از بلیط های ارسالی٬ بریم دبی شرایط بازگرداندن را برای مشتریان ایجاد کرده است.
جهت عودت هزینه مشتری می بایست موارد استفاده نشده را طی حداکثر ۴۸ ساعت بعد از برگشت به ایران از واتس اپ به اطلاع مجموعه بریم دبی برساند.
بعد از بررسی در صورت امکان مبلغ محاسبه شده با شرایط زیر واریز می گردد:

۱- بلیط ها ممکن است امکان کنسلی داشته باشند، در این صورت فقط ۱۰٪ از مبلغ بلیط کسر شده و عودت می شود.

۲- بلیط هایی که امکان کنسلی ندارند، باید تا فروش مجدد آن به مشتری دیگر صبر نمایید و مبلغ خسارت ۲۰٪ می باشد.

۳- در صورتی که بلیط امکان کنسلی نداشته باشد و به مشتری دیگری فروخته نشود، شامل کنسلی نمی شود.

۴- در صورتیکه بازه زمانی خرید بین ۲۰ اسفند الی ۲۰ فروردین باشد٬ کارمزد کسر شده معادل ۴۰ الی ۵۰ درصد می باشد.

۵- هزينه رزرو تور، مبلغ بلیط و مبلغ وديعه تور شامل كنسلي نمي باشد.

۶- در صورت کنسل کردن اجاره خودرو بعد از نهایی کردن رزرو، مبلغ یک روز اجاره و یکصد هزار تومان خسارت کسر می شود.