شرایط بازگرداندن

در صورت عدم استفاده مشتری از بلیط های ارسالی٬ بریم دبی شرایط بازگرداندن را برای مشتریان ایجاد کرده است.
جهت عودت هزینه مشتری می بایست موارد استفاده نشده را طی حداکثر ۴۸ ساعت بعد از برگشت به ایران از واتس اپ به اطلاع مجموعه بریم دبی برساند.
بعد از بررسی در صورت امکان مبلغ محاسبه شده با شرایط زیر واریز می گردد:

۱- بلیط ها ممکن است امکان کنسلی داشته باشند، شامل۱۰٪ خسارت می شوند.

۲- بلیط هایی که امکان کنسلی ندارند ممکن است با شرایط خاص امکان عودت وجه می باشد.

۳-تور یا بلیط های با تاریخ مشخص امکان عودت وجه ندارند مگر تا تاریخ باقی مانده فرصت برای فروش به شخص دیگری باشد در این صورت شامل ۲۰٪ خسارت خواهد شد.

۴- در صورتیکه بازه زمانی خرید بین ۲۰ اسفند الی ۲۰ فروردین باشد٬ خسارت کنسلی ها ۴۰ و ۵۰ درصد می باشد.

۵- هزينه رزرو تور و مبلغ وديعه تور شامل كنسلي نمي باشد.

۶- در صورت کنسل کردن بعد از رزرو خودرو خسارت معادل دو روز مبلغ خودرو می باشد.