گشت شهری دبی

با تخفیف ویژه از 309000 تومان
٪۴۰ تخفیف ۱۵۰ درهم

گشت شهری ابوظبی

با تخفیف ویژه از 419000 تومان
٪۵۰ تخفیف ۲۴۵ درهم

کروز عربی

با تخفیف ویژه از 219000 تومان
٪۵۲ تخفیف ۱۳۰ درهم

کشتی کروز xClusive

با تخفیف ویژه از 729000 تومان
۲۱۰ درهم

گشت شهری با اتوبوس City Sightseeing

با تخفیف ویژه از 769000 تومان
٪۱۵ تخفیف ۲۶۰ درهم

قایق زرد تفریحی دبی

با تخفیف ویژه از 479000 تومان
٪۱۰ تخفیف ۱۶۰ درهم