تور های مهیج و ورزشی

٪۱۰ تخفیف
تخفیف ویژه

اسکای دایوینگ

از تومان 1000 AED
تخفیف ویژه

ایکس لاین دبی

از تومان 650 AED
٪۱۰ تخفیف
تخفیف ویژه

پاراسل

از تومان 350 AED
٪۵ تخفیف
تخفیف ویژه

پارو ایستاده

از تومان 105 AED
٪۱۵ تخفیف
تخفیف ویژه

جت پک

از تومان 400 AED
٪۱۵ تخفیف
تخفیف ویژه

فلای بورد

از تومان 350 AED
٪۲۰ تخفیف
تخفیف ویژه

ماهی پرنده

از تومان 200 AED
٪۵ تخفیف
از تومان 105 AED